Board logo

标题: [小学狂欢] 清凉一夏 暑期课程汇总 [打印本页]

作者: 零度火    时间: 2017-6-30 12:35     标题: 清凉一夏 暑期课程汇总

本帖最后由 zhangran01@100tal.com 于 2017-7-28 11:27 编辑

默认标题--设计创建于创客贴 (11).png
2017-7-4 14:35

注意:1、年级:选择孩子九月份入学升入的年级
          2、除北京、上海以外的其他地区选择全国版,部分黑龙江、青岛等五年制的学员可选择上海版
        年级                                            版本(适用地区)
       幼升小  暑期名额已满、停售
   暑期名额已满、停售
       幼升小   秋季全国版(点这里)   秋季上海版(点这里)
       一年级  暑期名额已满、停售   暑期名额已满、停售
          一年级  秋季全国版(点这里)  秋季上海版(点这里)
       二年级     全国版(点这里)    上海版(点这里)
       三年级     全国版(点这里)    上海版(点这里)    北京版(点这里)
       四年级     全国版(点这里)    上海版(点这里)    北京版(点这里)
       五年级     全国版(点这里)    上海版(点这里)
       六年级    全国版(点这里)   图片附件: 默认标题--设计创建于创客贴 (11).png (2017-7-4 14:35, 306.09 KB) / 下载次数 56
http://bbs.xueersi.com/attachment.php?aid=415567&k=9bc6f23bcb4e8b63a9cc041bed4ba40d&t=1511356944&sid=S6KJlQ


作者: QES顾家丞    时间: 2017-7-1 18:20

赞赞哒
作者: Mercedeshero    时间: 2017-7-3 16:15

~\(≧▽≦)/~
作者: 霖霖淋淋    时间: 2017-7-6 15:55


作者: 車田心土申耶    时间: 2017-7-18 13:54


作者: 紫曦雪    时间: 2017-7-19 13:58


作者: 卓立烨    时间: 2017-7-19 19:53


作者: 舞麟    时间: 2017-7-28 09:42

赞赞哒
作者: 离人心上秋卐    时间: 2017-7-28 18:40

好哇
作者: 张家成    时间: 2017-7-28 21:11

赞赞哒
作者: SelinaQian    时间: 2017-7-31 09:13

支持, 非常有幸得到了一年级1元10次体验课
作者: 歇斯底里的人    时间: 2017-8-1 15:52

赞一个
作者: 歇斯底里的人    时间: 2017-8-1 15:53


欢迎光临 学而思网校官方论坛 (http://bbs.xueersi.com/) www.xueersi.com